Giáo trình Cơ học Lý thuyết – Vũ Duy Cường

31/08/2020 coganglennao 1

Nội dung Giáo trình Cơ lý thuyết Giáo trình môn cơ lý thuyết này được biên soạn nhằm phục vụ cho sinh viên các ngành cơ khí và xây dựng. Tuy nhiên sinh viên cách ngành học khác cũng có thể sử dụng giáo trình cơ lý thuyết với mục .

Giáo trình Cơ lý thuyết – Đặng Thanh Tân

31/08/2020 coganglennao 0

Các khái niệm cơ bản và các định nghĩa CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN: Vật rắn tuyệt đối: Tập hợp chất điểm mà khoảng cách giữa hai chất điểm bất kỳ luôn luôn không đổi. Trạng thái cân bằng cuả vật rắn: Đối với hệ quy chiếu, vật rắn cân .

Bài tập và lời giải môn Xác suất thống kê

31/08/2020 coganglennao 0

Tổng hợp các bài tập môn Xác suất thống kê – có lời giải chi tiết Dưới đây là file bài tập môn xác suất thống kê – Diệp Hoàng Ân, có hướng dẫn giải chi tiết cho mỗi bài tập. Các bạn sinh viên có thể tải về học .

Bài tập xác suất thống kê – sinh viên đại học

31/08/2020 coganglennao 0

Bài tập trắc nghiệm xác suất thống kê Tổng hợp bài tập trắc nghiệm xác suất thống kê dành cho sinh viên đại học năm nhất năm hai các trường đại học cao đẳng. Nội dung trắc nghiệm xác suất thống kê Biến cố và xác suất Biến ngẫu nhiên .

Bài giảng xác suất thống kê đại học

31/08/2020 coganglennao 0

Nội dung bài giảng xác suất thống kê LÝ THUYẾT XÁC SUẤT Chương 1. Xác suất của biến cố Chương 2. Biến ngẫu nhiên Chương 3. Phân phối Xác suất thông dụng – Vector ngẫu nhiên rời rạc Chương 4. Đinh lý giới hạn trong Xác suất PHẦN LÝ THUYẾT .

Bài tập chương Dao động – Vật Lý 1

30/08/2020 coganglennao 0

Tóm tắt lý thuyết bài tập chương Dao động Nội dung: Tóm tắt phần nội dung, công thức và bài tập các dạng: Dao động điều hòa Dao động cơ tắt dần Dao động cơ cưỡng bức Dao động điện từ điều hòa Dao động điện từ tắt dần Dao .

Bài tập Vật Lý 1 – Chương Điện môi

30/08/2020 coganglennao 0

Tổng hợp lý thuyết và bài tập chương Điện môi môn Vật Lý 1 Tóm tắt lý thuyết chương điện môi Liên hệ giữa cường độ điện trường và cảm ứng điện Mật độ điện tích liên kết trên mặt chất điện môi đặt trong điện trường. Dạng toán liên .

Bài tập chương cảm ứng điện từ – Vật Lý 1

30/08/2020 coganglennao 0

Bài tập chương cảm ứng điện từ: Tóm tắt lý thuyết cảm ứng điện từ: Định luật cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện từ: Suất điện động cảm ứng luôn bằng về trị số, những trái dấu với tốc độ biến thiên của từ thông gửi qua điện .

Chuỗi số, chuỗi lũy thừa – Giải tích 2

30/08/2020 coganglennao 0

Chuỗi số, chuỗi lũy thừa – Giải tích 2 Tác giả: Giảng viên Ts. Đặng Văn Vinh Nội dung chương học chuỗi số, chuỗi lũy thừa Khái niệm chuỗi số Chuỗi không âm Chuỗi có dấu tùy ý. Hội tụ tuyệt đối Chuỗi đan dấu. Tiêu chuẩn Leibnitz Chuỗi lũy .