Bài giảng Nguyên lý máy – Bách khoa Hà Nội

Nội dung bài giảng Nguyên lý máy:

 • Cấu tạo cơ cấu
 • Phân tích động học cơ cấu
 • Phân tích lực cơ cấu
 • Ma sát
 • Cân bằng máy
 • Chuyển động thực và điều chỉnh chuyển động máy
 • Hiệu suất
 • Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp
 • Cơ cấu cam
 • Cơ cấu bánh răng phẳng
 • Cơ cấu bánh răng không gian
 • Hệ thống bánh răng
 • Cơ cấu đặc biệt
Tải tài liệu