Bài giảng truyền động thủy khí – Bách khoa Đà Nẵng

Môn học cơ sở phục vụ cho các ngành có hệ thống truyền động thủy lực và khí nén.

Yêu cầu học tập đối với môn học: Nắm được cấu tạo chức năng và nguyên lý làm việc các phần tử thủy lực và sơ đồ ứng dụng.

Truyền động thủy lực là gì, phân loại, ưu nhược điểm của truyền động thủy lực?

Tải tài liệu