Bài tập chương cảm ứng điện từ – Vật Lý 1

Bài tập chương cảm ứng điện từ:

Tóm tắt lý thuyết cảm ứng điện từ:

Định luật cơ bản của hiện tượng cảm ứng điện từ:

Suất điện động cảm ứng luôn bằng về trị số, những trái dấu với tốc độ biến thiên của từ thông gửi qua điện tích của mạch điện.

Suất điện động tự cảm. Hệ số tự cảm:

Từ thông gửi qua 1 ống dây có dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện.

Năng lượng của từ trường trong ống dây điện:

Mật độ năng lượng từ trường.

Phần các câu hỏi bài tập liên quan chương cảm ứng điện từ

Tải tài liệu