Bài tập phần tĩnh học – Sức bền Vật liệu

Bài tập phần tĩnh học môn học sức bền vật liệu

Cho vật rắn S có liên kết và chịu lực như các hình vẽ của các mô hình của bài 1. Biết Q = 2KN; q1 = 2KN/m; m = 8KNm; a = 1m; b= 2m; alpha = 60; beta = 30. Xác định các phản lực tại A, B trong các trường hợp

See also  Violympic Toán Tiếng Việt lớp 11 vòng 1 năm học 2019 - 2020 | Thông Tin violympic toán 11 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment