Bài tập xác suất thống kê – đại học – có lời giải

Bài tập xác suất thống kê – đại học – có lời giải

Dưới đây là bài tập xác suất thống kê dành cho các bạn sinh viên đại học tham khảo các câu hỏi và lời giải chi tiết của các bài toán xác suất trong chương trình đại học.

Bài 1. Có 30 đề thi trong đó có 10 đề khó, 20 đề trung bình. Tìm xác suất để:

  1. Một Học sinh bắt một đề gặp được đề trung bình.
  2. Một Học sinh bắt hai đề, được ít nhất một đề trung bình.

Bài 2. Có hai lớp 10A và 10 B mỗi lớp có 45 học sinh, số học sinh giỏi văn và số học sinh giỏi toán được cho trong bảng sau. Có một đoàn thanh tra. Hiệu trưởng nên mời vào lớp nào để khả năng gặp được một em giỏi ít nhất một môn là cao nhất?

Tải tài liệu