Bảng tính Excel thiết kế cột thép – Xây dựng

Bảng tính Excel dùng để tính toán các thông số, số liệu trong đồ án thiết kế cột thép dành cho sinh viên các ngành xây dựng tại các trường đại học, cao đẳng cả nước

 

Bảng tính Excel tính toán thiết kế cột thép này giúp chúng ta tính toán nhanh và tự động các thông số trong dữ liệu đồ án. Nhằm giúp các bạn sinh viên tính toán nhanh và chính xác nhất.

Tải tài liệu