Các thiết bị và quan trắc môi trường nước – Lê Quốc Hùng

Thủy quyển là một trong các thành phần cơ bản của môi trường tự nhiên, bao gồm toàn bộ các đại dương, sông, suối, ao, hồ, nước ngầm, băng tuyết và hơi ẩm trong đất và không khí….

See also  Giáo trình vi xử lý - vi điều khiển PIC

Leave a Comment