Cảm biến đo nhiệt độ

Nhiệt độ là một trong số những đại lượng có ảnh hưởng rất lớn đến tính chất vật chất. Bởi vậy trong nghiên cứu khoa học, trong công nghiệp cũng như trong đời sống hàng ngày, viêc đo nhiệt độ là rất cần thiết. Tuy nhiên việc xác định chính xác một nhiệt độ là vấn đề không đơn giản. Đa số các đại lượng  vật lý đều có thể xác định trực tiếp nhờ so sánh chưng với một đại lượng cùng bản chất. Nhiệt độ là một đại lượng chỉ có thể đo gián tiếp dựa vòa sự phụ thuộc của tính chất vật liệu vào nhiệt độ.

See also  Bài giảng Giải tích 3- PGS TS Nguyễn Xuân Thảo

Leave a Comment