Cảm biến đo vị trí và dịch chuyển

Việc xác định vị trí và dịch chuyển đóng vai trò rất quan trọng trong kỹ thuật. Hiện nay có hai phương pháp cơ bản để xác định vị trí và dịch chuyển.

See also  Giải Chi Tiết Đề Thi Thử Môn Anh THPT Quốc Gia 2019 | Thông Tin đề thi thử anh 2019 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Trong phương pháp thứ nhất, bộ cảm biến cung cấp tín hiệu là hàm phụ thuộc vào vị trí của một trong các phần tử của cảm biến, đồng thời phần tử này có liên quan đến vật cần xác định dịch chuyển.

See also  Ôn Tập Kiến Thức Giáo Dục Công Dân Lớp 9 | Chuyên Đề: Quyền Và Nghĩa Vụ Của Công Dân Trong Hôn Nhân | Thông Tin giáo án công dân 9 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment