Cảm biến quang

Như chúng ta đã biết, ánh sáng vừa có tính chất sóng vừa có tính chất  hạt. Ánh sáng là một dạng của sóng điện từ, vùng ánh sáng nhìn thấy có bước sóng từ 0.4- 0,75um…..

See also  CASIO VỚI HÌNH HỌC KHÔNG GIAN | Thông Tin trắc nghiệm hình học 11 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment