Cảm biến vận tốc, gia tốc và rung

Trong cộng nghiệp, phần lớn trường hợp đo vận tốc là đo tốc độ quay của máy. Độ an toàn cũng như chế độ làm việc của máy phụ thuộc rất lớn vào chế độ quay. Trong trường hợp chuyển động thẳng, việc đo vận tốc dài  cũng thường được chuyển về tốc độ quay. Bởi vậy, các cảm biến đo vận tốc đóng vai trò quan trọng trong việc đo vận tốc.

See also  Bài tập chương sóng cơ và sóng điện từ - Vật Lý 1

Leave a Comment