Câu hỏi & bài tập xác suất thống kê – có hướng dẫn giải

Câu hỏi & bài tập xác suất thống kê – có hướng dẫn giải

Tổng hợp hơn 100 câu hỏi & bài tập ôn thi cuối kỳ môn xác suất thống kê có phần hướng dẫn giải chi tiết, dành cho các bạn sinh viên tham khảo các câu hỏi, đề thi cũng như phương pháp giải quyết các bài toán xác suất thống kê.

Tải tài liệu