Câu hỏi trắc nghiệm Điện hệ thống otô

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm Điện hệ thống oto, dành cho sinh viên các ngành kỹ thuật cơ khí, cơ khí động lực. Tài liệu gồm 175 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án.

Điện hệ thống ô tô là môn học quan trọng, liên quan nhiều tới chương trình học của sinh viên chuyên ngành cơ khí otô nói riêng và cơ khí động lực nói chung.

Tải tài liệu