Câu hỏi trắc nghiệm môn Vật Lý 1 (Vật lý đại cương)

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn Vật Lý 1

Câu hỏi trắc nghiệm thuộc 9 chủ đề Vật Lý đại cương 1

  • Đại cương về chuyển động cơ học
  • Chuyển động cong
  • Chuyển động thẳng
  • Chuyển động tròn
  • Các khái niệm và định luật cơ bản của động lực học
  • Ứng dụng các định luật newton
  • Các định lý về động lượng – momen động lượng
  • Khối tâm
  • Động học vật rắn
Tải tài liệu