CÂU HỎI và BÀI TẬP học phần KTN&KTQL

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

1. Khái niệm về hoạt động kinh doanh và chủ thể kinh doanh.
2. Để tiến hành hoạt động kinh doanh cần có những điều kiện nào?
3. Doanh nghiệp là gì? Các tiêu chí phân loại doanh nghiệp?
4. Phân loại doanh nghiệp Việt Nam theo hình thức sở hữu và phân tích các đặc điểm chính trong hoạt động của các loại hình doanh nghiệp đó.
5. So sánh mô hình kinh tế tập trung kế hoạch hóa và nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh.
6. Nhiệm vụ và quyền hạn của doanh nghiệp là gì?
7. Môi trường hoạt động của doanh nghiệp là gì?
8. Trình bày cơ chế tạo ra lợi nhuận của các doanh nghiệp.
9. Phân tích ảnh hưởng của môi trường vĩ mô đến hoạt động của doanh nghiệp.
10. Hoạt động của doanh nghiệp có những ảnh hưởng nào đến môi trường kinh tế, xã hội và công nghệ?
11. Tại sao hiện nay có rất nhiều công ty tham gia hoạt động xã hội? Việc này tác động như thế nào đến doanh nghiệp, đến người tiêu dùng và đến cộng đồng?
12. Tại sao xu thế phát triển của các doanh nghiệp hiện nay là hình thành các công ty có quy mô ngày càng lớn? Các doanh nghiệp có quy mô lớn có phải luôn luôn đạt được lợi thế quy mô không?
13. Trong các doanh nghiệp hiện đại, người sở hữu doanh nghiệp và người điều hành doanh nghiệp có thể là các chủ thể khác nhau. Phân tích ưu nhược điểm của hình thức quản lý này và nêu các kiến nghị để có thể đạt được hiệu quả cao trong hoạt động.
14. Vai trò của quản lý trong các doanh nghiệp. Tại sao Ngân hàng Châu Mỹ nói: “Hơn 95% thất bại của chúng tôi có nguyên nhân từ quản lý »?
15. Các kiểu cơ cấu tổ chức quản lý và ưu nhược điểm của chúng.
16. Mục tiêu của doanh nghiệp là gi? Phân biệt các mục tiêu: Cực đại hóa thu nhập, cực đại hóa thu nhập trên cổ phiếu và cực đại hóa thu nhập cổ đông.
17. Một doanh nghiệp có thể theo đuổi mục tiêu hạ thấp chi phí. Điều này có thể đem lại những lợi ích gì cho doanh nghiệp?
18. Tại sao phải hoạch định các nguồn lực sử dụng trong doanh nghiệp? Việc hoạch định nguồn lực có thể đáp ứng những mục tiêu nào trong hoạt động của doanh nghiệp?
19. Khái niệm về vốn. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vốn có những đặc điểm gì? Nêu ví dụ minh họa cho từng đặc điểm đó.
20. Cách phân loại vốn sử dụng trong doanh nghiệp. Tại sao trong quá trình sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp phải quản trị vốn của mình?
21. Vốn kinh doanh của doanh nghiệp được hình thành từ những nguồn nào?
22. Vốn cố định là gì? Vai trò của vốn cố định trong doanh nghiệp.
23. Tại sao phải khấu hao tài sản cố định?
24. So sánh các phương pháp: khấu hao đều và khấu hao nhanh, điều kiện để áp dụng mỗi phương pháp khấu hao
25. Khấu hao nhanh không làm thay đổi tổng giá trị được tính khấu hao của tài sản cố định, vậy nó cỏ thể gây ra những thay đổi nào?

…..

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*