Đại học Bách khoa

Cơ sở dữ liệu – thầy Phương sinhvienudn

Tổng quan về môn học • Mục tiêu:Sau khi học xong môn học này, sinh viên ngành công nghệ thông tin có thể: – Chỉ ra nguyên lý của hệ cơ sở dữ liệu (CSDL). – Thiết kế và xây dựng một hệ CSDL. • Khối lượng:4 tc, trong 15 tuần • Bài giảng trên […]

69

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Tổng quan về môn học
• Mục tiêu:Sau khi học xong môn học
này, sinh viên ngành công nghệ
thông tin có thể:
– Chỉ ra nguyên lý của hệ cơ sở dữ liệu
(CSDL).
– Thiết kế và xây dựng một hệ CSDL.
• Khối lượng:4 tc, trong 15 tuần

• Bài giảng trên lớp
• Sách tham khảo:
– Nguyễn Kim Anh, Nguyên lý của các hệ cơ sở dữ liệu,
NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2004.
– Tô Văn Nam, Giáo trình Cơ sở dữ liệu, NXB Giáo dục,
2006.
– Nguyễn Thiên Bằng, Phương Lan, Giáo trình SQL Server
2000, 2004.
– Nguyễn Ngọc Minh, Hoàng Đức Hải, Trần Tiến Dũng, Tự
học Microsoft SQL Server 2000 trong 21 ngày, NXB Lao
động-Xã hội, 2002.
– J.D.Ullman, A First Course in Database Systems,
Prentice-Hall,1997.

Bài viết liên quan

Vật liệu cơ khí – Nguyễn Thị Yên

  • Dung lượng: 1.14 MB
  • Số trang:
  • Lượt xem: 329

Giáo trình Nhiên liệu dầu mỡ – Trần Văn Triệu

  • Dung lượng: 11.77 MB
  • Số trang:
  • Lượt xem: 675

Giáo trình Kỹ Thuật Điều Hòa Không Khí – Trần Văn Lịch

  • Dung lượng: 82.29 MB
  • Số trang:
  • Lượt xem: 139