Cơ sở kỹ thuật điện 1 – LTM1- PGS TSKH Trần Hoài Linh – BKHN

Chúng tôi xin gửi đến các bạn giáo trình Cơ sở kỹ thuật điện 1 – LTM1 do phó giáo sư, tiến sĩ khoa học Trần Hoài Linh, trường đại học Bách Khoa Hà Nội biên soạn. Rất mong tài liệu này sẽ giúp ích các bạn trong quá trình học tập và thi cử tại trường.

See also  ive đề kiểm tra hóa 11 , chương 2 nitơ-photpho | Thông Tin đề kiểm tra hóa 11 chương nito photpho Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment