Đại học Bách khoa

Công nghệ sinh học môi trường tập 2 – Xử lý chất thải hữu cơ

Cùng với sự tăng dân. số và tăng trưởng kình tế, các chất thải công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt ngày càng nhiều uà gây rơ những hậu quả xấu đến môi trường, nhất là môi trường đô thị. Sự gia tăng các chất thỏi đã uượt quá giới họợn tự làm sạch của thiên […]

38

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Cùng với sự tăng dân. số và tăng trưởng kình tế, các chất thải công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt ngày càng nhiều uà gây rơ những hậu quả xấu đến môi trường, nhất là môi trường đô thị.

Sự gia tăng các chất thỏi đã uượt quá giới họợn tự làm sạch của thiên nhiên, do đó chính loài người đã tạo ra hiện tượng bốt bình thường của thiên nhiên, loài người phải tìm cách trở lại sự trong sạch uốn có của thiên nhiên.

Cuốn “CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG TẬP 2” được biên soạn trên cơ sở tập hợp các phương pháp xử lý chất thải trong uà ngoài nước, nhằm cung cấp các biến thức cơ bản uê kỹ thuật xử lý các chất thôi
hữu cơ uà một số loại chốt khoáng cho sinh uiên ngành công nghệ sinh học, .. .kỹ thuật môi trường, cúc cớn bộ bhoa học có liên quan. Cuốn sách này do: Nguyễn Đức Lượng làm chủ biên uà biên soạn các chương 1, ở, 4, õ, 6, 7, ê.

Nguyễn Thị Thùy Dương biên soạn chương 2.

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến
đóng góp của các bạn đồng nghiệp. Chúng tôi chân thành cám ơn tết cả
các sinh uiên, học uiên cao học, nghiên cứu sinh uà GS TSKH Lê Huy Bó về những giúp đỡ có hiệu quở.

Bài viết liên quan

Vật liệu cơ khí – Nguyễn Thị Yên

  • Dung lượng: 1.14 MB
  • Số trang:
  • Lượt xem: 426

Giáo trình Nhiên liệu dầu mỡ – Trần Văn Triệu

  • Dung lượng: 11.77 MB
  • Số trang:
  • Lượt xem: 775

Giáo trình Kỹ Thuật Điều Hòa Không Khí – Trần Văn Lịch

  • Dung lượng: 82.29 MB
  • Số trang:
  • Lượt xem: 237