Đề thi & câu hỏi ôn tập cuối kỳ môn Cơ lý thuyết

Tổng hợp câu hỏi ôn tập và đề thi cuối kỳ môn Cơ lý thuyết

Các bạn sinh viên tham khảo 32 đề thi và các câu hỏi đề cương ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ môn Cơ lý thuyết Bách khoa, đề thi và các câu hỏi được sưu tầm, tổng hợp từ đề thi các năm học trước.

Tải tài liệu