Đề thi kết thúc học phần Vật liệu kỹ thuật

Câu 1: Yêu cầu với thép kết cấu

Câu 2: Nhiệt độ ủ non là:

Câu 3: tại sao C có thể hòa tan trong Fe nhiều hơn so với Fe

See also  Cảm biến quang

Câu 4: Trong phương pháp tôi cao tần, để điều chỉnh chiều sâu với lớp cần nung nóng phải

See also  đề cương sử 10 hk1 | Thông Tin đề cương lịch sử 10 hk1 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Câu 5: Số nguyên tử trong ô cơ bản của Fe là

Câu 6: Nguyên tố hợp kim chủ yếu trong đồng thanh là:

See also  Giáo án ngữ văn 10 mới soạn theo công văn 5512 | Thông Tin giáo án ngữ văn 10 cơ bản Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Câu 7: trong các đặc điểm sau, đặc điểm nào sai đốii với dung dịch rắn

……

Leave a Comment