Đại học Bách khoa

Fluent English Sinhvienudn

LESSON 1 HOW LONG HAVE YOU BEEN HERE? 1 1 A Say It Clearly!: Pronunciation of-ed Ending 1 1 B English At Work: Dialogue – Making SmallTalk 1 1 C Build Your Vocabulary 2 1 D English Under the Hood: 1.The Present Perfect Tense vs. The Simple Past Tense 3 2.Verbs with Irregular Forms in […]

872

Tải xuống Fluent English Sinhvienudn

 • Dung lượng: 0
 • Số trang:
 • Lượt xem: 872

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

LESSON 1
HOW LONG HAVE YOU BEEN HERE? 1
1 A Say It Clearly!: Pronunciation of-ed Ending
1
1 B English At Work: Dialogue – Making
SmallTalk 1
1 C Build Your Vocabulary 2
1 D English Under the Hood:
1.The Present Perfect Tense vs. The
Simple Past Tense 3
2.Verbs with Irregular Forms in the Past
and Present Perfect Tenses 4
3.Using/or and since with the Present
Perfect and Simple Past Tenses 5
1 E Phrasal Verbs with pick 6
1 F Real English: See You Later! 6
1 G Bring it All Together 7
1 H Listen Up! 9
1 I Why Do They Do That? Greetings and Small Talk 9

Bài viết liên quan

Giáo trình Nhiên liệu dầu mỡ – Trần Văn Triệu

 • Dung lượng: 11.77 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 775

Giáo trình Kỹ Thuật Điều Hòa Không Khí – Trần Văn Lịch

 • Dung lượng: 82.29 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 237

Tuabin nước – Võ Sĩ Huỳnh

 • Dung lượng: 26.20 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 299

Tính Toán Thiết Kế Hệ Thống Dẫn Động Cơ Khí tập 1

 • Dung lượng: 93.20 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 496

Tính toán Máy trục – Huỳnh Văn Hoàng

 • Dung lượng: 19.86 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 253