Giải tích hệ thống điện – Chương 7

Ngắn mạch trong HTĐ là hiện tượng các dây dẫn pha chạm nhau hoặc chạm dây trung tính hoặc chạm đất (HTĐ có dây trung tính nối đất). Lúc ngắn mạch xảy ra, điện áp tại các nút và dòng điện trên các nhánh sẽ bị thay đổi và HTĐ trải qua quá trình quá độ đến xác lập.

See also  Bài tập đại cương về dao động điều hòa - Vật Lí 12 - Thầy giáo : Phạm Quốc Toản | Thông Tin bài tập dao động cơ Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment