Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Chương 1

Môn CTDL và giải thuật sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về các lớp CTDL có sẵn trong các phần mềm. Hơn thế nữa, trong khi học cách xây dựng các lớp CTDL từ đơn giản tới phức tạp, chúng ta sẽ nắm được các phương pháp cũng như các kỹ năng thông qua một số nguyên tắc chung. Từ đó, ngoài khả năng hiểu rõ để có thể lựa chọn một cách đúng đắn những CTDL có sẵn, chúng ra còn có khả năng xây dựng những lớp CTDL phức tạp hơn, tinh tế và thích hợp hơn trong mỗi bài toán mà chúng ta cần giải quyết. Khả năng thừa kế các CTDL có sẵn để phát triển thêm các tính năng mong muốn cũng là một điều đáng lưu ý.

See also  Bài Giảng Giải Tích 1- Bài 15- PGS TS Bùi Xuân Thảo -BKHN
See also  [VẬT LÍ 8 NÂNG CAO] Phần Nhiệt Học: TÓM TẮT KIẾN THỨC CĂN BẢN | Thông Tin bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý 8 phần nhiệt học Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Chúng tôi xin gửi tới các bạn giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

See also  Đáp án -20 câu hỏi trắc nghiệm -Chương trình môn -Giáo dục công dân (Đạo đức) | Thông Tin trac nghiem giao duc cong dan 12 co dap an Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment