Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Chương 1

Môn CTDL và giải thuật sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về các lớp CTDL có sẵn trong các phần mềm. Hơn thế nữa, trong khi học cách xây dựng các lớp CTDL từ đơn giản tới phức tạp, chúng ta sẽ nắm được các phương pháp cũng như các kỹ năng thông qua một số nguyên tắc chung. Từ đó, ngoài khả năng hiểu rõ để có thể lựa chọn một cách đúng đắn những CTDL có sẵn, chúng ra còn có khả năng xây dựng những lớp CTDL phức tạp hơn, tinh tế và thích hợp hơn trong mỗi bài toán mà chúng ta cần giải quyết. Khả năng thừa kế các CTDL có sẵn để phát triển thêm các tính năng mong muốn cũng là một điều đáng lưu ý.

See also  Hóa học lớp 10 - Chương 2 - Kiểm tra 1 tiết | Thông Tin đề kiểm tra 1 tiết hóa 10 chương 2 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com
See also  Sách tính toán trắc địa và cơ sở dữ liệu

Chúng tôi xin gửi tới các bạn giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

See also  Giáo án powerpoint Vật lí 10 | Giáo án điện tử Vật lí 10 | Thông Tin giáo án vật lí 10 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment