Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Chương 10

Môn CTDL và giải thuật sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về các lớp CTDL có sẵn trong các phần mềm. Hơn thế nữa, trong khi học cách xây dựng các lớp CTDL từ đơn giản tới phức tạp, chúng ta sẽ nắm được các phương pháp cũng như các kỹ năng thông qua một số nguyên tắc chung. Từ đó, ngoài khả năng hiểu rõ để có thể lựa chọn một cách đúng đắn những CTDL có sẵn, chúng ra còn có khả năng xây dựng những lớp CTDL phức tạp hơn, tinh tế và thích hợp hơn trong mỗi bài toán mà chúng ta cần giải quyết. Khả năng thừa kế các CTDL có sẵn để phát triển thêm các tính năng mong muốn cũng là một điều đáng lưu ý.

See also  Ôn tập kiến thức HK1- Môn Toán - lớp 9 (12-03-2020) | Thông Tin đề thi toán hk1 lớp 9 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com
See also  Bài 10- GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10- CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM-GDCD | Thông Tin câu hỏi trắc nghiệm gdcd 10 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Chúng tôi xin gửi tới các bạn giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

See also  Tổng kết thơ hiện đại - Ngữ văn lớp 9 - cô giáo Chử Thu Trang | Thông Tin đề cương văn 9 hk1 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment