Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Chương 11

Môn CTDL và giải thuật sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về các lớp CTDL có sẵn trong các phần mềm. Hơn thế nữa, trong khi học cách xây dựng các lớp CTDL từ đơn giản tới phức tạp, chúng ta sẽ nắm được các phương pháp cũng như các kỹ năng thông qua một số nguyên tắc chung. Từ đó, ngoài khả năng hiểu rõ để có thể lựa chọn một cách đúng đắn những CTDL có sẵn, chúng ra còn có khả năng xây dựng những lớp CTDL phức tạp hơn, tinh tế và thích hợp hơn trong mỗi bài toán mà chúng ta cần giải quyết. Khả năng thừa kế các CTDL có sẵn để phát triển thêm các tính năng mong muốn cũng là một điều đáng lưu ý.

See also  Violympic Toán Tiếng Việt lớp 11 vòng 2 năm học 2019 - 2020 | Thông Tin violympic toán lớp 11 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com
See also  GDCD - 40 Câu Trắc Nghiệm Đặc Sắc Lớp 11 và Lớp 12 | Thông Tin trac nghiem gdcd 11 co dap an Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Chúng tôi xin gửi tới các bạn giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

See also  Ôn tập môn Giáo Dục Công Dân Lớp 10 - GDCD 10 - Đề 2 | Thông Tin đề cương ôn tập gdcd 10 học kì 2 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment