Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Chương 12

Môn CTDL và giải thuật sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về các lớp CTDL có sẵn trong các phần mềm. Hơn thế nữa, trong khi học cách xây dựng các lớp CTDL từ đơn giản tới phức tạp, chúng ta sẽ nắm được các phương pháp cũng như các kỹ năng thông qua một số nguyên tắc chung. Từ đó, ngoài khả năng hiểu rõ để có thể lựa chọn một cách đúng đắn những CTDL có sẵn, chúng ra còn có khả năng xây dựng những lớp CTDL phức tạp hơn, tinh tế và thích hợp hơn trong mỗi bài toán mà chúng ta cần giải quyết. Khả năng thừa kế các CTDL có sẵn để phát triển thêm các tính năng mong muốn cũng là một điều đáng lưu ý.

See also  Quy Trình Tổ Chức Học Tập Phát Triển Năng Lực Học Sinh | Trần Khánh Ngọc - Dạy Học Tích Cực | Thông Tin giáo án toán 8 theo định hướng phát triển năng lực Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com
See also  Giới thiệu Sách giáo khoa Tin học 6 - Bộ sách Cánh Diều | GDPT 2018 | Thông Tin giao an tin 6 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Chúng tôi xin gửi tới các bạn giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

See also  Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam | Thông Tin đề thi học kì 2 lớp 10 môn toán có đáp án Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment