Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Chương 14

Môn CTDL và giải thuật sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về các lớp CTDL có sẵn trong các phần mềm. Hơn thế nữa, trong khi học cách xây dựng các lớp CTDL từ đơn giản tới phức tạp, chúng ta sẽ nắm được các phương pháp cũng như các kỹ năng thông qua một số nguyên tắc chung. Từ đó, ngoài khả năng hiểu rõ để có thể lựa chọn một cách đúng đắn những CTDL có sẵn, chúng ra còn có khả năng xây dựng những lớp CTDL phức tạp hơn, tinh tế và thích hợp hơn trong mỗi bài toán mà chúng ta cần giải quyết. Khả năng thừa kế các CTDL có sẵn để phát triển thêm các tính năng mong muốn cũng là một điều đáng lưu ý.

See also  Phương pháp giải P2O5 và H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm | Thông Tin bài tập axit photphoric và muối photphat Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com
See also  Nguyên Lý Máy Tập 1 Đinh Gia Tường

Chúng tôi xin gửi tới các bạn giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

See also  Lý thuyết và bài tập chương Thuyết tương đối hẹp của Einstein - Vật Lý 2

Leave a Comment