Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Chương 18

Môn CTDL và giải thuật sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về các lớp CTDL có sẵn trong các phần mềm. Hơn thế nữa, trong khi học cách xây dựng các lớp CTDL từ đơn giản tới phức tạp, chúng ta sẽ nắm được các phương pháp cũng như các kỹ năng thông qua một số nguyên tắc chung. Từ đó, ngoài khả năng hiểu rõ để có thể lựa chọn một cách đúng đắn những CTDL có sẵn, chúng ra còn có khả năng xây dựng những lớp CTDL phức tạp hơn, tinh tế và thích hợp hơn trong mỗi bài toán mà chúng ta cần giải quyết. Khả năng thừa kế các CTDL có sẵn để phát triển thêm các tính năng mong muốn cũng là một điều đáng lưu ý.

See also  GIẢI ĐỀ THI HSG HOÁ 8 CẤP HUYỆN 2020-2021 ( CÂU 4.1) | Thông Tin đề thi hsg hóa 8 cấp huyện 2018 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com
See also  50 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập Pháp luật đại cương

Chúng tôi xin gửi tới các bạn giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

See also  Toán 12/ Giải nhanh bài toán cực trị hàm số bằng máy tính CASIO | Thông Tin bài tập trắc nghiệm cực trị của hàm số Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment