Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Chương 18

Môn CTDL và giải thuật sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về các lớp CTDL có sẵn trong các phần mềm. Hơn thế nữa, trong khi học cách xây dựng các lớp CTDL từ đơn giản tới phức tạp, chúng ta sẽ nắm được các phương pháp cũng như các kỹ năng thông qua một số nguyên tắc chung. Từ đó, ngoài khả năng hiểu rõ để có thể lựa chọn một cách đúng đắn những CTDL có sẵn, chúng ra còn có khả năng xây dựng những lớp CTDL phức tạp hơn, tinh tế và thích hợp hơn trong mỗi bài toán mà chúng ta cần giải quyết. Khả năng thừa kế các CTDL có sẵn để phát triển thêm các tính năng mong muốn cũng là một điều đáng lưu ý.

See also  ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT TIẾNG ANH LỚP 7 THÍ ĐIỂM LẦN 1 (CÓ FILE NGHE VÀ ĐÁP ÁN) | Thông Tin bài tập tiếng anh 7 thí điểm có đáp án Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com
See also  Định hướng ôn tập học kì 2 - Vật Lí 10 - Giáo viên : Phạm Quốc Toản | Thông Tin đề cương ôn tập vật lý 10 học kì 2 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Chúng tôi xin gửi tới các bạn giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

See also  Đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh năm 2019 – Đề số 1 - Thầy Nguyễn Đức Hải | Thông Tin đề thi thử môn sinh 2019 có đáp án Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment