Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Chương 3

Môn CTDL và giải thuật sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về các lớp CTDL có sẵn trong các phần mềm. Hơn thế nữa, trong khi học cách xây dựng các lớp CTDL từ đơn giản tới phức tạp, chúng ta sẽ nắm được các phương pháp cũng như các kỹ năng thông qua một số nguyên tắc chung. Từ đó, ngoài khả năng hiểu rõ để có thể lựa chọn một cách đúng đắn những CTDL có sẵn, chúng ra còn có khả năng xây dựng những lớp CTDL phức tạp hơn, tinh tế và thích hợp hơn trong mỗi bài toán mà chúng ta cần giải quyết. Khả năng thừa kế các CTDL có sẵn để phát triển thêm các tính năng mong muốn cũng là một điều đáng lưu ý.

See also  SÀN CHIẾN GIỌNG HÁT MÙA 3 -TẬP 13 | Hoàng Bách cười xỉu với Mỹ Linh - ĐẤU GIÁ thua mang tiền về tiêu | Thông Tin giáo án đại số 11 cơ bản mới nhất Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com
See also  Tích phân kép - Giải tích hàm nhiều biến

Chúng tôi xin gửi tới các bạn giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

See also  Giải đề thi học kỳ 1 tiếng Anh lớp 8 mới / HeartQueen Quyên Hoàng | Thông Tin đề thi tiếng anh lớp 8 học kì 1 có đáp án Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment