Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Chương 4

Môn CTDL và giải thuật sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về các lớp CTDL có sẵn trong các phần mềm. Hơn thế nữa, trong khi học cách xây dựng các lớp CTDL từ đơn giản tới phức tạp, chúng ta sẽ nắm được các phương pháp cũng như các kỹ năng thông qua một số nguyên tắc chung. Từ đó, ngoài khả năng hiểu rõ để có thể lựa chọn một cách đúng đắn những CTDL có sẵn, chúng ra còn có khả năng xây dựng những lớp CTDL phức tạp hơn, tinh tế và thích hợp hơn trong mỗi bài toán mà chúng ta cần giải quyết. Khả năng thừa kế các CTDL có sẵn để phát triển thêm các tính năng mong muốn cũng là một điều đáng lưu ý.

See also  Sinh học lớp 9 - Giải đề thi HSG - Đề số 2 - Tiết 1 | Thông Tin đề thi hsg sinh 9 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com
See also  Giáo án hóa học 11 mới soạn theo công văn 5512 | Thông Tin giáo án hóa 11 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Chúng tôi xin gửi tới các bạn giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

See also  Hướng dẫn trắc nghiệm Lý thuyết Chương 4: Từ trường - Vật lý 11 | Thông Tin bài tập trắc nghiệm chương từ trường vật lý 11 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment