Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Chương 7

Môn CTDL và giải thuật sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về các lớp CTDL có sẵn trong các phần mềm. Hơn thế nữa, trong khi học cách xây dựng các lớp CTDL từ đơn giản tới phức tạp, chúng ta sẽ nắm được các phương pháp cũng như các kỹ năng thông qua một số nguyên tắc chung. Từ đó, ngoài khả năng hiểu rõ để có thể lựa chọn một cách đúng đắn những CTDL có sẵn, chúng ra còn có khả năng xây dựng những lớp CTDL phức tạp hơn, tinh tế và thích hợp hơn trong mỗi bài toán mà chúng ta cần giải quyết. Khả năng thừa kế các CTDL có sẵn để phát triển thêm các tính năng mong muốn cũng là một điều đáng lưu ý.

See also  Ôn Tập Học Kì I - Hóa Học 9 - Thầy Đặng Xuân Chất | Thông Tin tổng hợp đề thi học kì 1 hóa 9 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com
See also  Giáo trình truyền động điện tự động chương II.3 - Khương Công Minh

Chúng tôi xin gửi tới các bạn giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

See also  Tiếng Anh 10 || Unit 1 - Test 1|| Bài tập từ vựng và ngữ pháp tiếng anh lớp 10 | Thông Tin bài tập tiếng anh 10 theo từng unit Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment