Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Chương 9

Môn CTDL và giải thuật sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về các lớp CTDL có sẵn trong các phần mềm. Hơn thế nữa, trong khi học cách xây dựng các lớp CTDL từ đơn giản tới phức tạp, chúng ta sẽ nắm được các phương pháp cũng như các kỹ năng thông qua một số nguyên tắc chung. Từ đó, ngoài khả năng hiểu rõ để có thể lựa chọn một cách đúng đắn những CTDL có sẵn, chúng ra còn có khả năng xây dựng những lớp CTDL phức tạp hơn, tinh tế và thích hợp hơn trong mỗi bài toán mà chúng ta cần giải quyết. Khả năng thừa kế các CTDL có sẵn để phát triển thêm các tính năng mong muốn cũng là một điều đáng lưu ý.

See also  Chuyển động thẳng đều - Bài 2 - Vật lý 10 - Cô Nguyễn Quyên (HAY NHẤT) | Thông Tin soạn lý 10 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com
See also  Cô Lưu Huệ Phương - Toán 12 - Hệ tọa độ trong không gian | Thông Tin chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Chúng tôi xin gửi tới các bạn giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

See also  GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THAM KHẢO MÔN HÓA NĂM 2021 (Đề minh họa Bộ Giáo dục) | Thông Tin de minh hoa hoa 2020 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment