Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Chương 9

Môn CTDL và giải thuật sẽ giúp chúng ta hiểu rõ về các lớp CTDL có sẵn trong các phần mềm. Hơn thế nữa, trong khi học cách xây dựng các lớp CTDL từ đơn giản tới phức tạp, chúng ta sẽ nắm được các phương pháp cũng như các kỹ năng thông qua một số nguyên tắc chung. Từ đó, ngoài khả năng hiểu rõ để có thể lựa chọn một cách đúng đắn những CTDL có sẵn, chúng ra còn có khả năng xây dựng những lớp CTDL phức tạp hơn, tinh tế và thích hợp hơn trong mỗi bài toán mà chúng ta cần giải quyết. Khả năng thừa kế các CTDL có sẵn để phát triển thêm các tính năng mong muốn cũng là một điều đáng lưu ý.

See also  GIẢI ĐỀ THI HSG HOÁ 8 CẤP HUYỆN . 2020-2021 ( CÂU 2) | Thông Tin đề thi học sinh giỏi hóa lớp 8 cấp huyện Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com
See also  Bài 17. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945) | Lịch sử 11 | Thông Tin trắc nghiệm sử 11 bài 17 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Chúng tôi xin gửi tới các bạn giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

See also  DẠY HỌC THEO DỰ ÁN TÍCH HỢP MÔN SINH HỌC | Sở GD&ĐT Bình Định | Thông Tin dạy học theo chủ đề tích hợp môn sinh học Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment