Giáo trình Hệ thống điện- Truyền tải và Phân phối- Hồ Văn Hiến

HỆ THỐNG ĐIỆN TRUYỀN TẢI VÀ PHÂN PHỐI được biên soạn theo đề cương môn học Hệ thống điện- Khoa Điện- Điện tử, trường Đại học Bách khoa- ĐHQG TP.Hồ Chí Minh, để cho sinh viên ngành Kỹ thuật điện, chuyên ngành hệ thống điện và cung cấp điện, có thể dùng tài liệu tham khảo cho các chuyên viên, kỹ sư, học viên cao học ngành điện. Quyển sách này mong muốn cung cấp cho người đọc các kiến thức cần thiết về hệ thống điện trong chế độ xác lập và có được kết quả tốt trong học tập và nghiên cứu. Nội dung cuốn sách gồm 9 chương.

Tải tài liệu