Giáo trình Kỹ thuật Robot -PGS-TS Đào Văn Hiệp

Trong bối cảnh nhiều trường đại học kỹ thuật ở Việt Nam đã đưa môn kỹ thuật robot vào chương trình chính khóa, đồng thời theo yêu cầu của nhà Xuất bản khoa học và Kỹ thuật, sau nhiều lần chỉnh sửa và bổ sung, cuốn sách Kỹ thuật robot đã được xuất bản. Cuốn sách chủ yếu dành cho ngành cơ khí, song các khía cạnh riêng biệt của nó như kỹ thuật điều khiển, lập trình, mô phỏng cũng được các ngành khác rất quan tâm.

Tải tài liệu