Giáo trình Lý thuyết điều khiển tự động

Trong những năm gần đây, các hệ thống điều khiển (HTDK) càng có vai trò quan trọng trong việc phát triển và sự tiến bộ cảu kỹ thuật công nghệ và văn minh hiện đại. Thực tế mỗi khía cạnh của hoạt động hằng ngày đều bị chi phối bởi một vài loại hệ thống điều khiển. Dễ dàng tìm thấy hệ thống điều khiển máy công cụ, kỹ thuật không gian và hệ thống vũ khí, điều khiển máy tính, các hệ thống giao thông , hệ thống năng lượng, robot….

Tải tài liệu