Giáo trình lý thuyết Khí cụ điện – Điện công nghiệp

Giáo trình Lý thuyết Khí cụ điện – trường Đại học công nghiệp TP Hồ Chí Minh

Quyển giáo trình này được biên soạn gồm 4 phần:

Phần 1: Lý thuyết cơ bản của khí cụ điện

Phần 2: Tìm hiểu đặc tính, kết cấu, tính toán lựa chọn sử dụng khí cụ điện hạ áp

Phần 3: Giới thiệu đặc tính, kết cấu khí cụ điện cao áp

Phần 4: Một số sơ đồ căn bản về nguyên lý điều khiển, vận hành

Trong mỗi phần được trình bày cụ thể hình dạng thực tế và ví dụ tính toán chọn lựa cụ thể cho các khí cụ điện nhằm giúp cho sinh viên – học sinh có thể ứng dụng vào thực tế.

Tải tài liệu