Giáo trình môn Kỹ thuật Vi điều khiển

Giáo trình môn Kỹ thuật Vi điều khiển – Tự động hóa

Chương I. Tổng quan về Vi điều khiển

Chương II. Thiết kế KIT vi điều khiển

Chương III. Xây dựng phần mềm

Chương IV. Các bài tập thực hiện trên KIT

Chương V. Lắp ráp và thử nghiệm KIT

Chương VI. Phục lục

Tải tài liệu