Giáo trình Nền móng cơ bản

Nền công trình
Nền công trình là chiều dày lớp đất, đá
nằm dưới đáy móng, có tác dụng tiếp thu tải
trọng công trình bên trên do móng truyền xuống
từ đó phân tán tải trọng đó vào bên trong nền.

See also  Toán học lớp 9 - Đề thi học kì 1 - Năm học 2020 2021 - Đề 1 - Tiết 2 | Thông Tin đề thi hki toán 9 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment