Giáo trình Nguyên Lý Cắt Kim Loại (NXB Hồ Chí Minh)

Giáo trình này được soạn theo chương trình môn Nguyên lý cắt gọt kim loại của ngành Chế tạo máy trong các trường đại học kỹ thuật.

See also  Giáo trình máy điện đặc biệt

Giáo trình nghiên cứu phương pháp gia công kim loại có phôi như: Tiện, phay, khoan, khoét, doa…..

See also  Nội dung ôn tập môn Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam

Như đã biết quá trình cắt là một quá trình tương đối phức tạp, gồm nhiều yếu tố đồng thời tác động và nhiều hiện tượng xẩy ra

See also  Phân tích và chữa đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (lần 2) – Thầy Nguyễn Đức Hải | Thông Tin de minh hoa lan 2 2020 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment