Giáo trình nhiệt động lực học – Kỹ thuật nhiệt

Theo khung chương trình, sinh viên Đại Học Sư Phạm ngành Vật Lý trong những năm đầu được học môn Vật lý Phân tử và Nhiệt học (60 tiết) và môn Nhiệt động lực học (30 tiết). Tuy vậy, nhiều nội dung trong hai giáo trình nầy có sự trùng lặp. Trong điều kiện ngành học mới mở và thiếu cán bộ giảng dạy nên Khoa vật lý ĐHSP.

See also  Từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành về Vật liệu Xây dựng
See also  Bài tập logarit |Trắc nghiệm logarit $4|Toán cấp 3| GT 12 chương 2 | Thông Tin bài tập logarit trắc nghiệm Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

ĐN chủ trương nhập chung nội dung hai giáo trình và giảng dạy trong 90 tiết. Để đáp ứng yêu cầu đó và để sinh viên dể dàng tiếp cận môn học, chúng tôi mạnh dạn biên soạn giáo trình nầy.

See also  Tổng Ôn Word Form Sách Destination B2 - Thi Chuyên Anh & HSG | Thông Tin chuyên đề ôn thi đại học môn toán file word Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment