Giáo trình Phần Điện trong Nhà máy điện và Trạm biến áp-ĐHBKĐN

Qua thời gian nghiên cứu và chỉnh sửa, các giảng viên chuyên ngành Hệ thống điện Đại học Bách Khoa Đà Nẵng đã cho ra Giáo trình Phần điện trong Nhà máy điện và Trạm biến áp. Với mục đích dễ dàng và tiện lợi trong việc giảng dạy, hơn nữa là cung cấp tài liệu nghiên cứu, học tập dành cho sinh viên Ngành điện.

Tải tài liệu