Giáo trình Cơ lý thuyết – Đặng Thanh Tân

Các khái niệm cơ bản và các định nghĩa

CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN:

Vật rắn tuyệt đối:

Tập hợp chất điểm mà khoảng cách giữa hai chất điểm bất kỳ luôn luôn không đổi.

Trạng thái cân bằng cuả vật rắn:

Đối với hệ quy chiếu, vật rắn cân bằng khi nó đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều đối với hệ quy chiếu đó. Thông thường ta coi là vật cân bằng khi nó đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều đối với trái đất.

Lực:

Lực là đại lượng biều thị tác dụng cơ học tương hổ giữa các vật, có tác dụng làm biến đổi trạng thái cuả vật hoặc làm biến dạng vật.Lực là đại lượng vectơ. Vectơ lực được xác định bởi 3 yếu tố :

Tải tài liệu