Hướng dẫn Đồ án Thi công 1

Hướng dẫn Đồ án Thi công 1

PHẦN I: GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH
I. SỐ LIỆU TÍNH TOÁN
– Kích thước tiết diện các cấu kiện: Móng, cột, dầm, sàn…
– Chiều cao các tầng; số tầng.
– Nhịp tính toán L1; L2
– Bước cột
– Hàm lượng cốt thép: μ%
– Trọng lượng riêng của gỗ γgỗ
– [σ]gỗ = ?
– Mùa thi công?
– Mác bê tông sử dụng

See also  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 6

Leave a Comment