Kỹ thuật Phay (NXB Khoa Học Kỹ Thuật)

Cuốn sách Kỹ Thuật Phay là một phần trong bộ sách giới thiệu về công nghệ và kỹ năng gia công cơ khí. Đây là một trong những môn học có liên quan đến kiến thức phổ biến của ngành kỹ thuật, kinh tế, sư phạm,….  trong hệ thống dạy nghề …..

See also  Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 số học 6 có đáp án chi tiết trắc nghiệm tiếp theo | Thông Tin đề kiểm tra 1 tiết số học 6 chương 2 Mới Cập Nhật - Sinhvienudn.com

Leave a Comment