Mạng Truyền Thông Công Nghiệp

Tốc độ phát triển nhanh chóng của công nghệ vi điện tử, kỹ thuật truyền thông và công nghệ phần mềm trong những năm gần đây đã tạo sự chuyển biến cơ bản trong hướng đi cho các giải pháp tự đông hóa công nghiệp. Xu hướng phân tán, mềm hóa và chuẩn hóa là ba trong nhiều điểm đặc trưng cho sự thay đổi này.

Cuốn sách được xây dựng dựa trên cơ sở nội dung bài giảng cho sinh viên những năm cuối của ngành Điều khiển Tự động, mục đích nhằm cung cấp thông tin cập nhật cho đông đảo giới bạn đọc quan tâm tới lĩnh vực này. Đây là tài liệu tham khảo cho các sinh viên các trường đại học kỹ thuật, các học viên cao học và các kỹ sư làm việc trong lĩnh vực tích hợp hệ thống.

Tải tài liệu