Đại học Bách khoa

Môn học cơ sở tự động – Bách khoa Hồ Chí Minh

Nội dung môn học Chương 1: Giới thiệu về hệ thống điều khiển tự động Chương 2: Mô hình toán học hệ thống liên tục Chương 3: Đặc tính động học Chương 4: Đánh giá tính ổn định của hệ thống Chương 5: Chất lượng của hệ thống điều khiển Chương 6: Thiết kế hệ […]

648

Tải xuống tải liệu này bằng cách nhấn vào link tải bên dưới! Toàn bộ tài liệu trên website SinhvienUDN.COM Đều là miễn phí. Các bạn có tài liệu hay có thể chia sẻ về cho SinhvienUDN thông qua fanpage: https://www.facebook.com/sinhviendoc/.

Hầu hết tài liệu trên https://sinhvienudn.com nhận được từ các bạn đọc đóng góp về. Nếu phát hiện tài liệu nào vi phạm bản quyền các bạn vui lòng liên hệ cho nhóm Admin. Nhóm sẽ kiểm tra và gỡ bỏ tài liệu xuống. Xin chân thành cảm ơn!

Nội dung môn học
Chương 1: Giới thiệu về hệ thống điều khiển tự động
Chương 2: Mô hình toán học hệ thống liên tục
Chương 3: Đặc tính động học
Chương 4: Đánh giá tính ổn định của hệ thống
Chương 5: Chất lượng của hệ thống điều khiển
Chương 6: Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục
Chương 7: Mô tả toán học hệ rời rạc
Chương 8: Phân tích hệ rời rạc
Chương 9: Thiết kế hệ rời rạc
Chương 10: Ứng dụng

Bài viết liên quan

Giáo trình Nhiên liệu dầu mỡ – Trần Văn Triệu

 • Dung lượng: 11.77 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 675

Giáo trình Kỹ Thuật Điều Hòa Không Khí – Trần Văn Lịch

 • Dung lượng: 82.29 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 139

Tuabin nước – Võ Sĩ Huỳnh

 • Dung lượng: 26.20 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 247

Tính Toán Thiết Kế Hệ Thống Dẫn Động Cơ Khí tập 1

 • Dung lượng: 93.20 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 477

Tính toán Máy trục – Huỳnh Văn Hoàng

 • Dung lượng: 19.86 MB
 • Số trang:
 • Lượt xem: 238