Một số từ vựng Tiếng Anh chuyên ngành Xây dựng

Mời các bạn đọc tham khảo một số từ vựng tiếng anh chuyên ngành Xây dựng dưới đây:

 • angle brace/angle tie in the scaffold /’skæfəld/: thanh giằng góc ở giàn giáo
 • basement of tamped (rammed) concrete /’kɔnkri:t/: móng (tầng ngầm) làm bằng cách đổ bê tông
 • brick wall /brik wɔ:l/: Tường gạch
 • bricklayer /’brik,leiə/: Thợ nề
 • bricklayer’s labourer/builder’s labourer /’leibərə/: Phụ nề, thợ phụ nề
 • building site /’bildiɳ sait/: Công trường xây dựng
 • carcase /’kɑ:kəs/ (cacass, farbric) [ house construction, carcassing]: khung sườn (kết cấu nhà)
 • cellar window (basement window) /’selə ‘windou /: các bậc cầu thang bên ngoài tầng hầm
 • chimney /’tʃimni/: ống khói (lò sưởi)
 • concrete base course: cửa sổ tầng hầm
 • concrete floor: Sàn bê tông
 • ……
Tải tài liệu