Nguyên lý thứ nhất của Nhiệt động lực học – Vật Lý 2

Tóm tắt lý thuyết, công thức và bài tập môn Vật Lý 2

Nội dung chương Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động lực học

 1. Lý thuyết Nguyên lý thứ nhất
 2. Công trong quá trình cân bằng
 3. Nhiệt trong quá trình cân bằng
 4. Khảo sát các quá trình cân bằng
  • Quá trình đẳng tích
  • Quá trình đẳng áp
  • Quá trình đẳng nhiệt
  • Quá trình đoạn nhiệt
Tải tài liệu