Nội dung học tập môn Hóa 1 – Bách khoa

Nội dung học tập môn Hóa 1 – Đại học Bách khoa

– Với các bạn thuộc viện hóa sẽ phải học hóa 1 và hóa 2
– Với các bạn thuộc viện vật liệu, dệt may,sinh phẩm sẽ học hóa đại cương.

Chương trình học môn hóa 1 – Gồm 4 chương

Chương 1: Cấu tạo nguyên tử
Chương 2: Bảng tuần hoàn các NTHH
Chương 3: Liên kết hóa học
Chương 4: Tinh thể

Tải tài liệu